Nedbetalingsplan forbrukslån

I jakten på gode forbrukslån legger du gjerne ut flere søknader samtidig. Da er det lett å legge inn en ønsket nedbetalingstid, som kun viser hvor lite du skal betle i måneden. Denne strategien kan være fornuftig, fordi det gir deg mer spillerom i dagligdagen, og du kan betale inn ekstra etter behov og mulighet. Planlegg hvor lang nedbetalingstid du vil ha på forbrukslånet, for å bli kvitt det raskest mulig, men uten at det har for stor innvirkning på økonomien din ellers.

Forbrukslån har gjerne en noe høyere rente, selv om det er godt mulig å få det billigste forbrukslånet, som er veldig konkurransedyktige i forhold til andre typer lån. Det skal du ha i bakhodet når du sender inn søknaden, fordi hvis du skal endre på lånet etter at lånekontrakten er signert, så vil det koste deg i gebyrer. Men, det er helt gratis å betale inn ekstra på lånet, så det er en balansegang du skal finne ut av.

Låneavtale
En låneavtale er noe du signere i forbindelse med alle lån, inkludert forbrukslån, og er en bindende avtale. I låneavtalen vil det sannsynligvis stå hvor mye du låner, når og hvordan det skal tilbakebetales, sammen med opplysninger om hvilken rente du er forpliktet til å betale lånet etter, hvilke gebyrer som gjeler og mye mer. Sett deg godt inn i hva avtalen innebærer, fordi det kan ha betydning for deg på et senere tidspunkt.

Du signerer, som oftest, en låneavtale om forbrukslån elektronisk. En elektronisk signering er like bindende som en papirsignatur, selv om du har 14 dager angrerett, siden det er snakk om en elektronisk tjeneste du forplikter deg til. Etter at låneavtalen er signert, og akseptert, skal du forholde deg til det som står i avtalen. Hvis du ikke overholder betalingsforpliktelser, vil banken ta kontakt med deg for å finne en løsning. I verste fall kan det gå til inkasso – så det er viktig å følge avtalen!

Renter på forbrukslån
Renter på forbrukslånet er det viktigste punktet, fordi det er her du kan spare penger. Alle andre kostnader ved å ta opp et forbrukslån, og betjene det, er faste priser. Så som termingebyr, opprettelses-gebyr osv. Da er det viktig du har orden på dette allerede fra start, og sparer inn med den gang. Mange som går til det skrittet, at de vil refinansiere et forbrukslån, gjør det gjerne fordi de kan få en lavere rente et annet sted. Bruk heller tilgjengelige verktøy og sammenlign ulike tilbud på markedet, slik at du kan få lave renter på forbrukslånet fra dag 1