Kan man låne penger uten kredittsjekk

By Hector Stone

april 3, 2020

Alle tilbydere av forbrukslån ønsker å være sikker på at personer de låner penger til vil være i stand til å betale tilbake pengene de skylder. For å sikre det benytter man seg av kredittsjekk i tillegg til at man henter inn opplysninger fra hver søker. For å være sikker på at søkere er ærlige i søknaden, så sjekker man opplysningene mot byråer som tilbyr denne typen tjenester. Disse byråene er spesialisert for å hente inn økonomisk informasjon om personer slik at de kan bekrefte informasjon i tillegg til å gi tilbydere av forbrukslån en vurdering av om søkeren viser en risiko for at lånet ikke vil bli tilbakebetalt som avtalt. I forhold til denne risikovurderingen, så vil tilbyderne vurdere om de ønsker å låne søkere penger, i så fall hvor mye og til hvilke betingelser.

Som søker vil det være en fordel at denne kredittsjekken viser så positiv informasjon som mulig. Tilbyderne ønsker at du har så lite gjeld som mulig, og at du har høy inntekt. I tillegg vil de sjekke om du har noen betalingsanmerkninger. De aller fleste tilbydere ønsker ikke å låne penger til personer med betalingsanmerkninger da dette betyr at de har stor risiko for ikke å få tilbake pengene slik som de har avtalt. Selv om mange mener det er enkelt å få forbrukslån i dag, så ønsker ikke tilbydere av forbrukslån å låne ut pengene sine til hvem som helst. De ønsker å få så mye inntjening per krone som mulig, og for å oppnå det, så ønsker de å få inn så høye renter på lånet som konkurransen tillater dem. På grunn av dette ønsker de ikke å låne deg penger hvis du er en høyrisikokunde. De ønsker i hovedsak å låne penger til personer som har en god økonomi.

Hvorfor benytter man en kredittsjekk

Det er en komplisert oppgave for utlånere å vurdere den økonomiske situasjonen til alle deres søkere, og hvis de ender opp med kunder som ikke betaler tilbake lånene sine, så er det en risiko for utlånerne som kan ende opp med å tape penger, og i verste fall gå konkurs. Tilbake på 1980-tallet hadde man en situasjon hvor renten økte så mye på boliglån og andre lån at folk ikke kunne betale lånene sine. Da kom man i en situasjon hvor selv de større forretningsbankene var i en situasjon som kunne betydd konkurs hvis ikke Staten hadde stilt opp med kapital.

Vurdering av lånebeløp og betingelser

Når tilbydere skal vurdere hvilke betingelser de ønsker å tilby en søker, så er dette basert på informasjon fra søkeren, i tillegg til at man sjekker offentlige opplysninger for å se at informasjonen stemmer ved hjelp av en kredittsjekk. Hvis man har betalingsanmerkninger, eller for mye gjeld fra før, så vil sannsynligheten være stor for at man ikke vil bli tilbudt nytt lån fra tilbyderne. Det finnes noen tilbydere som vil tilby lån selv om kredittsjekken viser at man har betalingsanmerkninger, samt også noen som vil tilby lån uten kredittsjekk.

Forbrukslån uten kredittsjekk

For å kunne få lån uten kredittsjekk eller med betalingsanmerkninger, så må man søke hos tilbydere som tilbyr denne typen lån. For å få låne penger uten kredittsjekk eller uten betalingsanmerkninger, så vil man bli bedt om å stille bolig som sikkerhet. Denne typen tilbud vil ha en høyere kostnad enn andre da risikoen er høyere, men tilbydere som tilbyr dette vil ikke inngå denne typen avtaler uten å ha en sikkerhet i eiendom. Det vil alltid være personer som ikke gir ærlige opplysninger i søknadene sine, og da er en kredittsjekk en mulighet til å gi en indikasjon på om opplysningene er korrekte.

About Hector Stone