Vi ønsker å gi deg kunnskap, inspirasjon og gode opplevelser!

Helga Åkre Nøkland (daglig leder, til høyre på bildet)
-utdannet familieterapaut og sexologisk rådgiver
-utdannet sykepleier
-foretaksstrategi og konflikthåndtering

Lisa Eiken (til venstre på bildet)
-cand.mag.grad, med fagkombinasjon:
-psykologi
-sosiologi (familiesosiologi)
-pedagogikk med mellomfagstilling rådgivning/ sosialpedagogikk

Tom Eiken (bak på bildet)
-utdannet fysioterapeut
-idrett grunnfag
-bedriftsøkonomi

Nina Anda Eiken (i midten på bildet)
-utdannet fysioterapeut
-videreutdannet i psykisk helsearbeid
-innføring i psykologi
4596 Eiken - Mob: 416 316 10 - E-post: post@askeladdsenter.no