Motivasjon - Livslyst - Arbeidsglede

Ønsker din bedrift:
- Stabil arbeidskraft?
- Motiverte arbeidere?
- Lavere sykefravær?

Da trenger dine ansatte:
- Mulighet for personlig utvikling
- Tilbud om støtte til endring av livsstil
- Tiltak som kan hindre stressrelaterte plager og sykdommer
- Positive innspill i parforholdet

Kurs for bedrifter:
Lederkurs med Persolog
Inspirasjonskurs for ledere
Inspirasjonskurs for ansatte
Inspirasjonskurs for par
Stressfri uke
Vi to weekend
Helse og livsstil uke
Kommunikasjon, konflikthåndtering og egenutvikling


Bedre relasjoner – Bedre hverdag
4596 Eiken - Mob: 416 316 10 - E-post: post@askeladdsenter.no